A menedékkérő hivatkozhat az olyan, átadásra vonatkozó határozat meghozatalánál későbbi körülményekre, amellyel szemben jogorvoslattal él

Az egyes tagállamok feladata meghatározni az e hatékony bírói jogvédelem biztosítására irányuló bírósági jogorvoslatok eljárási szabályait.

Repülőgépek fedélzetén nyújtott internetcsatlakozási szolgáltatás

Repülőgépek fedélzetén nyújtott internetcsatlakozási szolgáltatás: az európai szabályozási kerettel nem szükségképpen összeegyeztethetetlen az olyan mobil műholdas rendszer, amely az adatátviteli kapacitás tekintetében oly módon telepített kiegészítő földfelszíni elemeken alapul elsődlegesen, hogy az Európai Unió egész területét lefedjék. A földfelszíni elemek fokozottabb üzemeltetése akkor lehetséges, ha a verseny nem torzul, és a rendszer műholdas eleme valós […]

Az uniós joggal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás

Az uniós joggal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely megakadályozza, hogy a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó állításon alapuló kártérítési keresetet elbíráló bíróság megállapítsa e hátrányos megkülönböztetés fennállását, amennyiben az alperes vállalja a kért kártérítés megfizetését e hátrányos megkülönböztetés elismerése nélkül. Önmagában valamely pénzbeli összeg megfizetése nem képes biztosítani azon személy hatékony bírói jogvédelmét, aki annak megállapítását […]

Fennáll a veszélye annak, hogy a lengyel legfelsőbb bíróság két, újonnan létrehozott tanácsa nem felel meg az uniós jog által megállapított követelményeknek

Tanchev főtanácsnok: fennáll a veszélye annak, hogy a lengyel legfelsőbb bíróság két, újonnan létrehozott tanácsa nem felel meg az uniós jog által megállapított követelményeknek, amennyiben az érintett bírákat az e bíróságra való bírói kinevezésekre alkalmazandó nemzeti jogszabályok súlyos megsértésével nevezték ki ezekbe a tisztségekbe. A nemzeti bíróságnak ezért e jogsértés nyilvánvaló és szándékos jellegét, valamint […]

Az uniós jog elsőbbsége alapján valamely nemzeti bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia minden olyan nemzeti szabályozást vagy bírói gyakorlatot

Pikamäe főtanácsnok véleménye szerint az uniós jog elsőbbsége alapján valamely nemzeti bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia minden olyan nemzeti szabályozást vagy bírói gyakorlatot, amely sérti azon lehetőségét, hogy kérdést intézzen a Bírósághoz. magyar szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a legfőbb ügyész a Kúriánál valamely alsóbb fokú büntetőbíróság előzetes döntéshozatalra utaló határozatával szemben a törvényesség érdekében […]

Európai Szolidaritási Testület: új pályázati felhívás ifjúsági önkéntes tevékenységekre

Az Európai Bizottság új pályázati felhívást tett közzé az Európai Szolidaritási Testület keretében. Az Európai Szolidaritási Testület azokat a fiatalokat támogatja, akik az EU-n belül és kívül önkéntes munkát kívánnak végezni a legkülönbözőbb területeken: a rászorulók megsegítésétől kezdve az egészségügyi tevékenységeken át a környezetvédelemig. Az idei évben az egészségvédelem, azaz olyan projektek megvalósítása jelent prioritást, […]

2020-ban is az EU és tagállamai nyújtották a legtöbb fejlesztési támogatást a világon, melynek összege elérte a 66,8 milliárd eurót

2020-ban az EU és 27 tagállama jelentős mértékben növelte a partnerországoknak nyújtott hivatalos fejlesztési támogatást, melynek összege a tavalyi évben 66,8 milliárd eurót tett ki. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága által közzétett előzetes adatok szerint ez 15%-os nominális növekedést jelent, és az összesített uniós bruttó nemzeti jövedelem 0,5%-ának felel meg, szemben a […]

A szervezett bűnözés és az emberkereskedelem elleni küzdelem: új uniós stratégiák

Az Európai Bizottság előterjesztette a szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló uniós stratégiát. Mindkettő a 2021 és 2025 közötti időszakra vonatkozik. Az Európában tevékenykedő bűnszervezetek a leggyakrabban kábítószer-kereskedelemben, vagyon elleni bűncselekményekben, csalásban, migránsok csempészésében és emberkereskedelemben vesznek részt szervezett módon. 2019-ben a bűnözőknek 139 milliárd euró bevételük származott az általuk […]

A Bizottság 800 milliárd euró összegű forrás bevonására készül a válság utáni helyreállítás finanszírozása érdekében

Az Európai Bizottság fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy az uniós tagállamok és polgárok számára legkedvezőbb feltételek mellett kerüljön sor forrásbevonásra a Next Generation EU átmeneti helyreállítási eszköz – a koronavírus-járvány okozta válság elleni legfontosabb uniós intézkedés – keretében. A Bizottság diverzifikált finanszírozási stratégiát fog alkalmazni, melynek révén 2026-ig folyó áron mintegy 800 milliárd eurót […]